100 SESTANEK VODSTVA PODODBORA TOLMIN

Dne 22.07.2020 smo imeli 100. sestanek vodstva pododbora Tolmin. Pa naj grem po vrsti. Pododbor je deloval je že v času Združenja SEVER. Takrat je bil predsednik pododbora Branko ŽELE, ki je pričel z zbiranjem članov. S skupnimi močmi smo pod vasjo Gabrje deset let organizirali tudi srečanja članov. ŽELE je tudi organiziral prvi zbor članov pododbora, točnih podatkov ni, verjetno pa leta 2004, ki je potekal v prostorih AMZS v Tolminu.

Zbora se nas je udeležilo okoli 20 članov. V tistem obdobju je bilo v pododboru Tolmin okoli 40 članov. Ko je ŽELE leta 2005 odšel v pokoj je vodenje pododbora prevzel KROFIČ Henrik, kateremu pa vodenje pododbora ni šlo preveč dobro od rok, zato je 2008 predal vodenje SKRT Dragu. Drago se je zelo trudil in oživil delo pododbora. Leta 2009 smo ustanovili »skupino, ki vodi pododbor« v sestavi SKRT Drago, BIŠĆANIN Senad, KOMAR Dušan, PAVŠIČ Ludvik in ŽELE Branko. Skupina si je zadala za nalogo, da poveča članstvo, izboljša obveščenost članstva in se trudi za lokalno prepoznavnost. Na začetku smo imeli sestanke v pisarni, oz. skladišču trgovine SKRTEL v Tolminu, kasneje večinoma v lokalu Pizzerija Na placu. Zadnja leta pa gostujemo v prostorih Združenja borcev za vrednote NOB v Tolminu. Skupina se je kmalu preimenovala v »Upravi odbor pododbora«, pridružil se je PODGORNIK Rajko. Kasneje so se pridružili še BEGUŠ Štefan, LIPUŠČEK Ladislav, VONČINA Bogdan in GERBEC Igor. Malo več kot pol leta je bil član tudi PIČULIN Marko. Prvi sestanek, za katerega imam zapis, je bil 28.01.2010 in je bil 8 po vrsti. Od tega sestanka naprej so v arhivu vsi zapisi sestankov in ostalo. Ko smo od večine članstva dobili elektronske naslove, smo vabila na sestanke in zapise sestankov pričeli pošiljati tudi članstvu. S pridobitvijo E naslovov je tudi lažje obveščanje članstva o dogodkih in ostalem.Torej je bil dne 22.07.2020 jubilejni stoti sestanek od leta 2009. Toliko jih je evidentiranih, jih je bilo pa še sigurno 10 ali 20, ko smo se dogovarjali o izvedbi posameznih nalog in niso bili pisani zapisi. Glede na opravljeno delo lahko s ponosom rečem, da so bili sestanki plodni in jih je bilo malo ali pa nobeden, ki bi bil sam sebi namen. Na jubilejni sestanek smo povabili tudi dolgoletnega predsednika in kasneje člana vodstva pododbora ŽELE Branka in prejšnjega predsednika SKRT Draga. Po končanem sestanku smo se, kot običajno, nekaj časa zadržali v »Pizzeriji in gostilni pri Martini« na druženju.

 Tekst: D. Komar

Foto:  I. Gerbec