50. LET ZAPOSLOVANJA ŽENSK V POLICIJI

Ob 50. obletnici sistemskega zaposlovanja policistk, nekoč imenovanih miličnice, v organih za notranje zadeve, je bila v kongresnem centu na Brdu pri Kranju, dne 25.9.2023 ob 11.00 uri slovesnost.

 Raziskovalno delo o samih začetkih zaposlovanja prvih miličnic je potekalo pod okriljem Policijske akademije- Centra za raziskovanje in socialne veščine. Zajemalo je obdobje po letu 1973, z zaposlitvijo prvih miličnic na takratnih postajah in oddelkih. Prve miličnice so bile zaposlene na pobudo Ivana Janeza Winklerja, takrat načelnik milice in namestnika republiškega sekretarja ONZ, predvsem zaradi varovanja pravic žensk in otrok v policijskih postopkih, bodisi kot kršiteljic, bodisi žrtev.  Prva policistka naj bi se v Sloveniji (takratni kraljevini Jugoslaviji) zaposlila že lata 1936,  prav tako pa so bile posamezne miličnice po letu 1947 zaposlene v kazensko -poboljševalnih domovih.

 Po zaključku raziskave so bile izdane tri publikacije,  ki zajemajo celotno raziskovalno delo. Slavljenke je pozdravil namestnik generalnega direktorja policije mg. Robert Ferenc, slavnostni govornik je bil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je orisal celotno obdobje zaposlovanja žensk v policiji in poudaril, da si brez njih policije ni mogoče več predstavljati. Če so v začetku miličnice in kriminalistke  delale pretežno z mladostniki in ženskami, bodisi kot kršiteljicami , bodisi žrtvami, danes ni delavnega mesta v policiji, ki ga ne bi opravljale ženske, odgovorno in strokovno.

 Slovesnosti so se udeležili še makedonski minister za notranje zadeve Oliver Spasovski z delegacijo, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl , predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas in generalni sekretar Anton Pozvek.

 Kulturni program so ob zvokih protokolarnega policijskega orkestra popestrili nastopajoči pevci.

 Slovesnost se je zaključila ob prijetnem druženju slavljenk, saj se prenekatere niso srečale od zaključka šolanja.

 Tekst in slike Alojzij Mohorčič