7.POHOD KRTOVŠČE-GORENJA TREBUŠA

Društvo veteranov “SEVER“ severne primorske, pododbor Tolmin je v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Tolmin dne 21.12.2019 organiziral 7. pohod iz Krtovšč (gostišče Makuc) v Gorenjo Trebušo, ob prazniku samostojnosti in enotnosti in slovesnost ob obletnici ustanovitve IX. Korpusa NOVJ. Pohoda se je udeležilo, kljub mokremu vremenu, nekaj več kot 15 pohodnikov.

Najbolj vztrajni pohodniki smo ob 09.00 uri krenili iz Krtovšč. Najprej smo se ustavili pri spomeniku padlim borcem NOV in žrtvam fašizma med II. svetovno vojno, na območju Gorenje Trebuše. Zaradi močnega naliva smo slovesnost izpeljali v bližnjem prostoru KS Gorenja Trebuša. Opravili smo postroj praporjev, nakar sta učenki OŠ Most na Soči predstavili domoljubni pesmi, pevci MPZ Justin KOGOJ Dolenja Trebuša pa so zapeli nekaj domoljubnih pesmi. V besedi se je umrlih in dogodkov v času II. svetovne vojne spomnil predsednik ZB za vrednote NOB Rok URŠIČ. Predstavnik ZB je k spomeniku položil venec, vojaški ataše Ruske federacije polkovnik Aleksander MALYSHEV je položil cvetje, predstavnik našega društva pa prižgal svečo.

Od tu smo se odpravili do spominske plošče ob ustanovitvi IX. Korpusa NOVJ na domačiji pri Skoku. Pričakali so nas člani TD Most na Soči z okrepčilom (pršutom) in domačini s čajem. Ker je vedno močno deževalo smo slovesnost izpeljali v prostoru bivše gostilne Bratuževih. Po slovenski himni je pohodnike in druge prisotne najprej pozdravil vodja pohoda Senad BIŠĆANIN, za njim pa ataše Aleksander MALYSHEV. Predsednik odbora skupnosti borcev XXX. Divizije IX. Korpusa NOB in POS Miha POGAČAR je opisal okoliščine nastanka IX. korpusa, njegovo organizacijo in prispevek k osvoboditvi Slovenije. Slavnostni govornik je bil župan občine Tolmin Uroš BREŽAN, ki se je v govoru poudaril pomen spomina na zgodovino, saj le tako lahko gradimo bodočnost. Govor je zaključil z vprašanjem »Kakšna je razlika med zgodovinarjem in bogom«. Odgovor se glasi » Bog ne more spreminjati dogodkov za nazaj.« Predstavnik ZSČ Laško je poudaril pomen spomina na dogodke v polpretekli zgodovini. Organizatorjem in sodelujočim je podaril nekaj izvodov knjige o 100 letnici Koroškega plebiscita. Predsednik ZB Rok URŠIČ je Irmi BRATUŽ izročil priznanje za dolgoletno pomoč pri izvedbi dogodka. Vodja pohoda Senad BIŠĆANIN pa je ZEMLJIČ Konradu podelil srebrni znak SEVER za dolgoletno sodelovanje in promocijo našega društva. Pod obeležje smo položili venec. Pri izvedbi programa so nam pomagali pevci PZ Justin KOGOJ iz Dolenje Trebuše in učenci OŠ Dušan MUNIH iz Mosta na Soči.

Ob povratku smo se ustavili še na pokopališču v Dolenji Trebuši, kjer sta se ataše Aleksander MALYSHEV in Senad BIŠĆANIN poklonila padlim partizanom iz tega območja in žrtvam fašizma ter prižgala sveči.

Izvedbo dogodkov so omogočili občina Tolmin, ZB za vrednote NOB Tolmin, EMOK d.o.o., TD Most na Soči, Ekoles d.o.o.,TED Dolenja Trebuša in Odbor skupnosti borcev XXX. Divizije IX. Korpusa NOB in POS.

tEKST: DUŠAN kOMAR

Foto: Erika GERBEC