KOBARIŠKA REPUBLIKA

Dne 28.09.2013 smo se na povabilo Občine Kobarid in ZZB za vrednote NOB udeležili spominske prireditve on 70-letnici Kobariške republike. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora g. Janko Veber. Prireditve pa se je udeležil tudi namestnik konzula Ruske federacije, kateri je ob zaključku prireditve v Kulturnem domu nato pri Napoleonovem mostu odkril prenovljeno spominsko obeležje. Spominsko obeležje je postavljeno na kraju, kjer je ruski partizanski borec padel, pri bojih in obrambi kobariške republike. Tekst A. MOHORčIč Foto J. Alič in A. MOHORčIč