OBČNI ZBOR KLUBA UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ MAKS PERC

V četrtek, 21. marca 2019 je v hotelu Sabotin v Solkanu potekala redna letna skupščina Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Nova Gorica.

Sledil je pozdravni nagovor predsednika Kluba, Ivana Ambrožič. Po izvolitvi organov skupščine in sprejemu dnevnega reda so bila podana poročila; predsednika Kluba, blagajnika, predsednika nadzornega odbora in predsednika častnega razsodišča o delu v letu 2018. V nadaljevanju so se člani Kluba seznanil s programom dela in finančnim načrtom za leto 2019 in 2020, ter vse aktivnosti po končani razpravi soglasno sprejeli.

Med člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Nova Gorica je tudi veliko veteranov osamosvojitvene vojne leta 91, včlanjenih v Društvo veteranov Sever Severne Primorske s katerimi dobro sodelujemo.

Tekst in foto: Vid Šibelja