OBISK VETERANOV

Člani OZVVS Gornje Posočje so 18.08.2018 organizirali tradicionalno srečanje z OZVVS Kočevje. Po sprejemu so goste peljali na ogled muzeja OZVVS GP v Kobaridu, muzeja na prostem na Kolovratu, ob državni meji do Liga, skozi Kanal na Most na Soči. Tu so si ogledali ostanke stavb in izkopanine iz čase bronaste dobe. Prav tako so si ogledali izkopanine v Zatolminu. Sledilo je pozno kosilo v okrepčevalnici Korita, kjer sem se jim na podlagi vabila OZVVS GP pridružil. Pred odhodom domov smo si ogledali še Dantejevo jamo, Hudičev most, medvedovo glavo in sotočje Tolminke in Zadlaščice.

 Foto:: Metod Ciril LEBAN