OBNOVA SPOMINSKEGA OBELEŽJA

Na Gonjačah, v križišču ceste za Sabotin  je postavljeno spominsko obeležje.Tako kot vsa ostala  je tudi to  potrebno redno,  po nekaj letih  pa tudi temeljito obnoviti. To so naši člani storili letos. zahvala gre Danijelu Žnidarju in Marjanu Sivki, da je  obeležje dobilo takšno podoobo, kot jo je imelo leta 2006 ob otvoritvi. 

Dne: 30.06.1991 ob 20.15 uri je  prišlo do spopada med zasedo miličnikov in vojaki JLA na  cesti proti karavli Sabotin v Gonjače. V času premirja, so se morali vsi premiki z vojaškimi vozili predhodno najaviti, kar pa v tem primeru ni bilo. Vojaško tovorno vozilo z vojaki ni upoštevalo ukaza milice temveč se je poskušalo z orožjem upreti, zaradi česar je prišlo do uporabe orožja.  V spopadu je bil  vojak JLA, ki se je peljal v vojaškem tovornem vozilu  težje ranjen.