OBNOVLJEN SPOMENIK

Na povabilo Občine Ajdovščina smo se udeležili slovesnosti ob postavitvi obnovljenega kipa madžarskemu vojaku- huzarju, Rostas Palu, ki je padel v tej bližini v boju s francoskimi vojaki pred 200 leti. Zaradi slabega vremena je bila krajša slovesnost pri spomeniku v Logu pri Vipavi, kjer sta obrambna ministra Slovenije in Madžarske položila ob spomenik vence. Osrednja slovesnost pa je bila v televadnici vojašnice Janka Premrla-Vojka. Slovesnosti sta se poleg visokih gostov iz Slovenije in Maržarske udeležila tudi veleposlanik črne Gore in vojaški ataše črne Gore v Sloveniji. Foto: Vid Š. in Stjepan D.