ODKRITJE KIPA

Dne 8.9.2018  je v Novi Gorici, ob Kidričevi ulici, potekala javna prireditev ob odkritju doprsnega kipa dr. Joži Vilfanu, primorskemu domoljubu, politiku in diplomatu. Dr. Joža Vilfan je bil leta 1908 rojen v Trstu, kjer je odraščal zgodnje otroštvo, nato pa se je družina pred fašističnim preganjanjem zatekla v Kranj.

Med drugo svetovno vojno se je takoj vključil v odporniško gibanje. Kmalu je bil poslan na Primorsko, kjer je bil imenovan za člana vodstva OF za Primorsko, po kapitulaciji Italije pa je bil izvoljen za predsednika NOS za Primorsko. Po vojni je bil član jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu, nato pa opravljal številne odgovorne funkcije v diplomaciji in v domovini. Na prireditvi je bil slavnostni govornik dr. Janez Stanovnik, ki je skupaj z Vilfanovo vnukinjo odkril kip.

Prireditve so se udeležili tudi nekateri člani našega društva in praporščak.

 Foto in tekst: Milan Zupan