ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠčE IN VETERANSKO SREčANJE

Admin
Območno združenje veteranov vojne za Slovenije Ajdovščina in Vipava (OZVVS) tradicionalno vsako leto na Predmeji pripravlja srečanje za svoje člane. V organizacijo srečanja je bilo letos vključeno tudi Društvo veteranov SEVER Severne Primorske (SEVER). Obe društvi sta namreč ob 20 letnici ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite ( MSNZ ) želeli v spomin na dogodke iz leta 1990 v soboto dne 11.09.2010 postaviti dve spominski obeležji. V stavbi tedanje Iskre sedanjega VIBEKSA na Predmeji je imela Teritorialna obramba tajno skladišče orožja in streliva.. Tajno skladišče orožja in streliva pa je bilo tudi v stanovanjski hiši Ivana Vidmarja na Predmeji 59, kjer je orožje in strelivo hranila takratna milica. Zaradi tragične prometne nesreče, ki se je zgodila v bližini stavbe Vibeksa je bila postavitev spominskega obeležja na tej stavbi odpovedana. Društvo veteranov SEVER Severne Primorske je na stanovanjski hiši na Predmeji 59 odkrilo spominsko obeležje. Na krajši slovesnosti so se zbrali veterani društva SEVER in OZVVS, katerim so se pridružili ugledni gostje Župan občine Ajdovščina Marjan Poljšak, načelnik generalštaba SV generalmajor mag. Alojz Šteiner, direktor PU Nova Gorica Alojzij Mohar, poveljnik centra SV iz Vipave polkovnik Miran Rožanec in načelnik MSNZ Drago Vidrih. Zbranim je spregovoril Direktor Policijske uprave Nova Gorica in poudaril, da je spominsko obeležje iskreno priznanje in zahvala Ivanu in Jelki Vidmar, za njuno pogumno dejanje in pomoč v času, ki predstavlja kamenček v mozaiku osamosvojitvenega procesa. Omenjeno spominsko obeležje kot spomin in opomin, da so bili takrat med nami ljudje, ki jim ni bilo potrebno, pa so se vseeno zavedali svoje odgovornosti do domovine. Aktivnosti in naloge, ki jih je izvedla takratna milica, skupaj s pripadniki Teritorialne obrambe ter nesebični pomoči državljank in državljanov, so bistveno pripomogle k temu, da je danes Slovenija samostojna država. Takrat smo bili enotni, kot je bil enoten slovenski narod, saj nas je vodila složnost, medsebojno zaupanje in pomoč«, je v svojem nagovoru še poudaril Alojzij Mohar. Nato sta skupaj s takratnim komandirjem postaje milice Ajdovščina Angelom Vidmarjem odkrila spominsko ploščo. Srečanje so veterani nadaljevali v šotoru društva Gora v Tihi dolini. Navzoče sta pozdravila oba predsednika društev Angel Vidmar in Ivan Marc, ter župan Marjan Poljšak. O MSNZ je spregovoril Drago Vidrih. Slavnostne besede pa je veteranom namenil načelnik GŠ SV mag. Alojz Šteiner. Slovesnost so s kratkim skečem popestrili učenci OŠ Otlica, na obeh prireditvah pa so zapeli Fantje s' pod velba . Foto: D. Božnik in N.Vidmar