ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V IDRIJI

V petek, 9. novembra 2018, je Območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno v sodelovanju in ob pomoči koncerna Kolektor, na upravni stavbi koncerna, Vojkova ulica 10 v Idriji v zahvalo in spomin na požrtvovalnost in pogum ljudi, ki so v obdobju priprav na osamosvojitev Slovenije v letih 1990/91 skrbeli za orožje, razstrelivo in drugi material, ki je bil v prostorih stavbe koncerna Kolektor, postavilo in slavnostno odkrilo spominsko obeležje v spomin na „Tajna skladišča orožja“ TO Idrija.

Na otvoritveni slovesnosti so po prihodu praporščakov in intoniranju državne himne, navzoče najprej nagovorili; Zorko VELIKANJE, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, Radovan BOLKO, predsednik uprave koncerna Kolektor in Bojan SEVER, župan Občine Idrija. Slavnostni govornik na svečanosti pa je bil upokojeni generalmajor Ladislav LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je orisal takratne dogodke. Spominsko obeležje sta slavnostno odkrila, Bojan FURLAN, veteran vojne za Slovenijo, ki je bil v času osamosvajanja glavni skladiščnik Občinskega štaba TO Idrija, odgovoren za oborožitev in opremo enot in Marjan BRUS, predsednik koncerna Kolektor in veteran vojne za Slovenijo, ki je bil pomočnik komandanta za zaledje in diverzantskemu odredu TO Idrija. 

Kulturni program, ki ga je vodila in povezovala Maja Filipič Trpin so oblikovali; kvartet saksofonov Godbenega društva rudarjev iz Idrije, ter igralka in pevka Lara Jankovič.

Poleg domačinov in uglednih gostov so se slovesnosti udeležili številni veterani osamosvojitvene vojne OZVVS, Društva veteranov SEVER Severne Primorske, ter številni praporščaki domoljubnih in veteranskih organizacij s prapori.

 Vir: Vid Šibelja

 URL videoposnetek:

https://youtu.be/buKVK92PeH0