ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠčE V SOLKANU

Admin
Na stavbi osnovne šole v Solkanu je dne 17.09.2011 naše društvo skupaj z Osnovno šolo Solkan, KS Solkan, OZVVS Veteran in štabom za CZ MO Nova Gorica odkrilo spominsko pološčo v spomin na delovanje zbirnega centra za vojne ujetnike v vojni za samostojno Sovenijo leta 1991. Zbrane so nagovorili: ravnatelj OŠ Solkan Marjan Kogoj, neposredni udeleženc takratnih dogodkov v zbirnem centru, Miran Mulner svetnik MO Nova Gorica, Stanislav Bačar, načelnik UNZ leta 1991. Navzoče je v imeuu organizatorjev pozdravil predsednik društva Angel Vidmar. Spominsko ploščo sta odkrila: Stanislav červič, ki je bil v zbirnem centu odgovoren za enoto prve pomoči in Stjepan Miškoviæ, vodja zbirnega centra. V kulturnem programu so sodelovali otroški pevski zbor OŠ Solkan pod vodstvom Mateja Petejana in kvartet orkestra slovenske policije. Foto: N.Vidmar