ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠčE V TOLMINU

Admn
V soboto 29.10.2011 je naše društvo v Tolminu na stavbi Doma Soča (bivši dijaški dom) odkrila spomnsko ploščo. V tem domu je leta 1991 v času osamosvojitvene vojne deloval zbirni center za vojne ujetnike. Navzoče so pozdravil: župan občine Tolmin Uroš Brežan, Direktor PU Nova Gorica, Alojzij Mohar in Podpredsednik Združenja SEVER, ter predsednik društav veteranov SEVER Severne Primorske Angel Vidmar. Kot slavnostni govornik je navzoče nagovoril Stanislav bačar upokojeni načenilnik Uprave za notranje zadeve Nova Gorica. Spominsko ploščo sta slovesno odkrili Srečko Rosič, ki je center vodil in Marjan Klavora, takratni vodja dijašekega doma. V kulturnem programu so sodelovali Mešani pevski zbor Canto ergo sum in harmonikaš glasbene šole iz Tolmina. Fotografije: Nevenka Vidmar