ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE

V petek, 17. novembra 2017 je Društvo veteranov SEVER Severne Primorske v sodelovanju z Občino Šempeter – Vrtojba in OZVVS Veteran Nova Gorica v Šempetru pri Gorici v križišču za Mark odkrilo spominsko ploščo v spomin na skupno akcijo posebne enote milice (PEM) in pripadniki 125. čete teritorialne obrambe (TO) za proti diverzantsko delovanje (PDD) pri zaustavitvi in razorožitvi vojakov jugoslovanske ljudske armade (JLA), dne 29. junija 1991.

Navzoče sta nagovorila mag. Milan TURK, župan Občine Šempeter - Vrtojba in Rajko KERŠEVAN, takratni poveljnik 125. čete za proti diverzantsko delovanje (PDD) Teritorialne obrambe. Slavnostni govornik pa je bil Angel VIDMAR, predsednik Društva veteranov SEVER Severne Primorske, ki je orisal takratne dogodke delovanja z ramo ob rami pripadnikov TO in milice na tem območju. Spominsko ploščo pa sta slavnostno odkrila Darij SIMČIČ, takratni pripadnik posebne enote milice (PEM) in Egon VALENTIČ, takratni pripadnik 2. voda 125. čete za proti diverzantsko delovanje (PDD).V kulturnem programu, ki ga je vodila in povezovala Tanja VONČINA so sodelovali Moški pevski zbor Šempeter pod vodstvom zborovodje Mirana Rustje. Po končani slovesnosti sta v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba sledila prikaz filma iz takratnih dogodkov leta 1991 in prijetno druženje.

Svečane slovesnosti so se udeležili ugledni gostje, dr. Tomaž ČAS, predsednik ZPVD Sever in drugi, številni veterani osamosvojitvene vojne OZVVS, veterani Društva SEVER Severne Primorske in praporščaki s prapori.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k obeležitvi tega dogodka, še posebno pa Občini Šempeter-Vrtojba in županu mag. Milanu Turku.

URL videoposnetk: https://youtu.be/qiHHKJ7h8Ig

 Tekst in video: Vid Šibelja

Foto: Nevenka Vidmar in Vid Šibelja