ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠčE

Admin
23. maja 2011, je Društvo veteranov Sever Severne Primorske v okviru obeleževanja letošnje 20. obletnice osamosvojitve Slovenije na objektu nekdanjega Oddelka milice na Mostu na Soči na Mostu na Soči na stavbi bivšega oddelka milice postavilo spominsko ploščo. V tej stavbi je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja takratne milice, poleg tega pa so bila v omenjeni zgradbi shranjena tudi druga sredstva pomembna za delovanje milice v vojnih razmerah leta 1991. Pozdravne besede ob včerajšnjem slovesnem odkritju spominske plošče so udeležencem namenili Darjo Velušček, podžupan Občine Tolmin, Alojzij Mohar, direktor Policijske uprave Nova Gorica, Rok Uršič, predsednik območnega združenja borcev za vrednote NOB Tolmin. Navzoče je nagovoril tudi Jože Režonja, ki se je kot takratni komandir postaje milice Tolmin in organizator manevrske strukture narodne zaščite za področje delovanja milice spomnil dogodkov iz obdobja osamosvajanja Slovenije. Med drugim se je zahvalil tudi vodstvu Društva veteranov Sever Severne Primorske ki je s postavitvijo spominske plošče poskrbelo, da se takšni dogodki ustrezno obeležijo in ohranijo v spomin tako sedanjim kot tudi prihodnjim generacijam. Kasneje sta Jože Režonja in takratni namestnik komandirja Igor Volk slovesno odkrila spominsko ploščo na omenjenem objektu. Na slovesnosti pa je o aktivnostih in nalogah, ki jih je izvedla takratna milica skupaj s pripadniki Teritorialne obrambe ter ob nesebični pomoči državljank in državljanov, ki so bistveno prispevale k temu, da je Slovenija danes samostojna država, v svojem nagovoru spregovoril tudi direktor novogoriške policijske uprave Alojzij Mohar. Med drugim je tudi poudaril, da je bilo v času osamosvojitvenih procesov potrebno izpeljati tudi druge aktivnosti, ki so sicer javnosti manj poznane, vendar so bili zelo pomembni pri nadaljnjem osamosvajanju Slovenije. In ena od teh aktivnosti je bilo tudi tajno shranjevanje orožja takratne slovenske milice, ki ga takrat policisti niso potrebovali za opravljanje svojih rednih nalog. Spominska plošča je po besedah direktorja PU Nova Gorica spomin in opomin, da so bili takrat med nami ljudje, ki so se zavedali svoje odgovornosti do domovine. Ob tej priložnosti se je posebej zahvalil Društvu veteranov Sever Severne Primorske, ki je začelo s postavljanjem obeležij na tistih objektih, kjer je bilo shranjeno orožje takratne milice. Za pester in bogat kulturni program so na včerajšnji slovesnosti poskrbeli člani Mešanega pevskega zbora Zdravko Munih in učenci osnovne šole Dušana Muniha iz Mosta na Soči. Ob tej priložnosti je Angel Vidmar, predsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske ravnatelju OŠ Most na Soči Branku Loncnerju za njihovo šolsko knjižnico slovesno izročil tudi zadnje izdane knjige v zvezi z manevrsko strukturo narodne zaščite, ki jih je izdalo Združenje Sever. Hkrati pa se je ob zaključku zahvalil vsem, ki so včeraj pomagali pri izvedbi slovesnosti na Mostu na Soči. Med njimi tudi predstavnikom KS Most na Soči, Turističnemu društvu Jezero in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Most na Soči. Besedilo: D. Božnik Fotografije: N. Vidmar