ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠčE

Dne 26.04.2015 ob 11.00 uri smo se na povabilo ZB NOB Tolmin, Kobarid in Bovec udeležili odkritja spominske plošče v vasi Stanovišče. Krajevni organizacija ZB NOB Kobarid je v sodelovanju z občino Kobarid in krajevno skupnostjo Breginj v spomin in opomin grozot vojne ob 70 obletnici poboja 11 vaščanov in dvakratnega požiga vasi postavila spominsko tablo. Pozdravni govor sta imela predsednik krajevnega odbora ZB NOB g. Vojko HOBIč in župan občine Kobarid g. Robert KAVčIč, slavnostna govornica pa je bila gospa Ana Marija FILIPIč, dipl. defektologinja logoped. Kulturni program so oblikovali voditelj prireditve in recitator g.Vojko HOBIč, otroci prodružnične šole Breginj pod vodstvom mentorice in dekliški pevski zbor Sedlo.