ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE

V petek, 22. septembra 2017 je Društvo Veteranov SEVER Severna Primorske na stanovanjski hiši Cecilije CEJ , Podgozd št. 4, (Občina Nova Gorica) v kateri je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja milice, strelivo in ostala oprema namenjena za osamosvojitev Slovenije odkrilo spominsko ploščo.

S tem simbolnim dejanjem smo se zahvalili Ceciliji CEJ in njeni družini, ki je brez razmišljanja sprejela v hrambo orožje milice v takrat težkih in nevarnih časih. Navzoče je uvodoma nagovoril Aleš DUGULIN – mestni svetnik in predsednik sveta KS Ravnica. Slavnostni govornik pa je bil Angel VIDMAR – predsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske, ki je orisal takratne dogodke. Spominsko ploščo pa sta odkrila Milan ZUPAN – takratni komandir postaje milice Nova Gorica in Marjan BARAGA – takratni vodja varnostnega okoliša na območju krajevne skupnosti Ravnica.

V kulturnem programu, ki ga je predstavila, vodila in povezovala Tanja VONČINA so nastopali Moški pevski zbor Lipa Ravnica in harmonikar Zoran VONČINA s skupino.

Tekst, foto in video: Vid Šibelja

Video posnetek: https://youtu.be/fthK2iDulLA

Odkritje spominske plošče hranitelju orožja 1990/91

Opis
V petek, 22.septembra 2017 je Društvo Veteranov SEVER Severna Primorske na stanovanjski hiši Podgozd št. 4, Cecilije CEJ (Občina Nova Gorica) v kateri je bilo v letih 1990 in 1991 tajno skladišče orožja milice, strelivo in ostala oprema namenjena za osamosvojitev Slovenije odkrilo spominsko ploščo.

S tem simbolnim dejanjem smo se zahvalili Ceciliji CEJ in njeni družini, ki je brez razmišljanja sprejela v hrambo orožje milice v takrat težkih in nevarnih časih.

Navzoče je uvodoma nagovoril Aleš DUGULIN – mestni svetnik in predsednik sveta KS Ravnica. Slavnostni govornik pa je bil Angel VIDMAR – predsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske, ki je orisal takratne dogodke.

Spominsko ploščo pa sta odkrila Milan ZUPAN – takratni komandir postaje milice Nova Gorica in Marjan BARAGA – takratni vodja varnostnega okoliša na postaji milice Nova Gorica.

V kulturnem programu, ki ga je predstavila, vodila in povezovala Tanja VONČINA so nastopali Moški pevski zbor Lipa Ravnica in harmonikar Zoran VONČINA s skupino.