ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA

Admin
V okviru prireditev ob praznovanju občinskega praznika Mestne občine Nova Gorica so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Društvo veteranov Sever Severne Primorske in Krajevna skupnost v Dragi pri Dornberku v soboto, 11. septembra 2010, v Dornberku pripravili slovesnost z odkritjem spominskega obeležja v obliki tankovskega tetraedra dogodkom, ki so se zgodili v Dornberku in njegovi bližini 27. junija 1991 v vojni za Slovenijo, ko so tanki jugoslovanske armade prodirali proti mejnim prehodom z Italijo. Udeležence sta s pozdravnimi besedami nagovorila tudi predsednica KS Dornberk Štefka Susič in župan Mestne občine Nova Gorica in poslanec v Državnem zboru RS Mirko Brulc, slavnostna govornica na omenjeni slovesnosti pa je bila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič., Na slovesnosti je podpredsednik Društva veteranov Sever Severne Primorske Ivan Ambrožič, ki že vrsto let z neizmerno pripravljenostjo sodeluje z veterani vojne za Slovenijo in s svojo pomočjo prispeva k uspešnemu sodelovanju med obema veteranskima organizacijama, s strani območnega združenja Veteran Nova Gorica prejel srebrno medaljo. Poleg njega je priznanje na omenjeni slovesnosti prejel tudi župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc za dobro sodelovanje in podporo veteranskim organizacijam, ohranjanju spomina na osamosvojitveno vojno in pomoč pri organizaciji vseh prireditev v osmih letih njegovega županovanja. S priložnostnimi priznanji pa so se na slovesnosti zahvalili številni prostovoljcem, ki so pripomogli k postavitvi obeležja. Potek dogodkov v Dornberku in bližnji okolici, ki so se odvijali v času prodiranja tankov proti mejnim prehodom z Republiko Italijo, je v govoru prisotnim na slovesnosti opisal tudi predsednik PGD Dornberk Bogdan Žorž. V njegovem govoru je še posebej poudaril vlogo in sodelovanje s takratnim Oddelkom milice Dornberk, še posebej s takratnim komandirjem Alojzem Žerakom, ki je takrat koordiniral aktivnosti pri varovanju življenj in premoženja ljudi na tem območju. Za bogat kulturni program so poskrbeli člani pihalnega kvarteta Policijskega orkestra, moški pevski zbor in učenci Osnovne šole iz Dornberka. Ob koncu slovesnosti so mladi in predstavniki veteranov vojne za Slovenijo zasadili lipo v čast državi Sloveniji. Foto: S.Justin Tekst: D.Božnik