ODKRITJE SPOMINSKIH PLOŠČ

Člani OZVVS Gornje Posočje so, v okviru praznovanja 30. letnice samostojne Slovenije in dneva državnosti, odkrili več  obeležij »Tajno skladišče orožja TO«.

Na območju občine Tolmin so v ponedeljek, 28.6.2021 ob 10.45 uri, ploščo odkrili pri LEBAN Borisu v Zadlaz Žabčah št. 25. Po nagovoru predsednika OZVVS GP URŠIČ Iztoka je dogodke opisal takratni poveljujoči voda za zveze LIPUŠČEK Radovan. Ob 12.15 uri je bila plošča odkrita pri KRIVEC Marku na Volarjih št. 24. Tu je dogodke opisal član takratnega štaba TO Tolmin  MEDVED Roman. Ob 13.30 uri pa je bila odkrita plošča še pri REJEC Simonu na Volarjih 47. Dogodke je opisal KRIVEC Marko. Dogodkov so se udeležili tudi člani našega društva.

 Foto: I. GERBEC