OKROGLA MIZA BOVEC

Dne 27.5.2023 ob 18. uri  smo člani pododbora Bovec  organizirali  okroglo mizo na temo sodelovanja oddelka milice in radioamaterjev iz bovške pri spremljanju zvez JA v času  vojne leta 1991. Aktivnosti sta predstavila Štulc Milan in Komac Bruno, ki sta takrat kot radioamaterja samoiniciativno z lastno opremo pričela  s spremljanjem zvez JA .

V začetni  fazi sta lahko  spremljala predvsem zveze  JA na območju tolminske, od Kanalskega Loma do Loga pod Mangartom, pa še za  to sta morala poiskati ustrezno lokacijo za boljši sprejem. Štulc izpostavil dogajanje  na stražnici Livške Ravne po odhodu takratnega komandirja stražnice  je poveljevanje prevzel po navodil vodstva eden izmed vojakov z jasno nalogo o uporabi strelnega orožja  v primeru ogrožanja. Zasledila sta tudi komunikacije iz stražnic o aktivnostih in pobegih vojakov. Prav tako  sta prestregla napoved letalskega napada na  oddajnik Nanos. Kasneje sta pridobila s strani TO zaseženo vojaško postajo RUP 12, ki sta jo ob pomoči ustrezno usposobila tako,  da sta  lahko spremljala komunikacije celo do Lazareta. O vseh zapažanjih sta tudi obveščala OM Bovec, ki je  sporočila posredoval naprej.  Kasneje so se v razpravo vključili tudi ostali, vsem pa je ostalo v zavedanju, da ta del dogajanja  ni nikjer ustrezno  evidentiran.

Ob zaključku je predsednik pododbora  podelil spominski znak članu, ter novo sprejetemu člani tudi člansko izkaznico društva. Nato je sledilo družabno srečanje in obujanje spominov  na tisti čas.