OKROGLA MIZA V TOLMINU

Po letnem načrtu dela smo v pododboru Tolmin v petek, dne 24. februarja 2023, v lokalu Pizzerija in gostilna pri Martini v Tolminu, organizirali okroglo mizo na temo »Vojašnica V Tolminu«. Dogodka se je udeležilo precej članov društva iz pododbora Tolmin ter predstavnika OZVVS Gornje Posočje (Igor RUTAR in Radovan LIPUŠČEK) in predsednik ZB za vrednote NOB Rok URŠIČ.

Na začetku je KOMAR Dušan, ki je vodil okroglo mizo, predstavil zgodovino vojašnice. Od leta 1911, ko je prve objekte postavila Avstro-Ogrska vojska, do zasedbe in obnove od strani Italijanske vojske po prvi svetovni vojni, zasedbe 1943 od strani Nemške vojske, po letu 1945 nastanitve Jugoslovanske armade in spremembe namembnosti po osamosvojitveni vojni 1991, ter nastanku trgovinsko obrtne cone. REŽONJA Jože je osvetlil dogodke pred osamosvojitveno vojno. Gost LIPUŠČEK Radovan pa je predstavil pogled na vpliv vojaške enote na razvoj občine Tolmin. V pogovoru smo se spomnili blokade vojašnice, nadzora nad vojaki, dogodkov okoli prebegov in zajetij vojakov. Pogovor smo sklenili z pobudo, da bi bilo potrebno okoli vojašnice zbrati še več gradiva in jih morda strniti v publikacijo.

 

V drugem delu druženja, smo izpeljali zbor članov pododbora Tolmin. Pregledali smo opravljeno delo v 2022 in se dogovorili za naloge, ki jih bomo izpeljali v 2023.

 Tekst: Dušan Komar

Fotografije Erika GERBEC.