PLAKETA OBČINE TOLMIN

Dne 10.9.2021 je Društvo veteranov SEVER Severne Primorske  na sloavnostni seji občinskega sveta, ki je potekala v starem mestnem jedru Tolmina prejelo najvišje priznanje občine Tolmin za leto 2021- plaketo občine Tolmin.

Društvo je plaketo prijelo  za življenjsko delo ob 30 obletnici   osamosvojitve Repulike Slovenije. Na prireditvi so bila podeljena tudi ostala priznanje občine Tolmin za leto 2021  in sicer sta priznanje prejela  Cvetka Jug za  življenjsko delo na področju planinstva in Slavko Šorli  za dolgoletno delo  pri ohranjanju  kulturne dediščine in uspešno prenašanje znanja na druge. Zahvalo občine Tolmin  je prejel Igor Skočir  za dolgoletno prostovoljno delo  v enotah  za iskanje in reševanje oseb  v sklopu civilne zaščite. Zahvalo je prejela  tudi skupina ljudskih pevk  Korenine  pri kulturnem društvu  podeželskih žena Gornje Posočje. 

Plaketo sta  prevzela Predsednik društva Angel Vidmar in namestnik predsednika pododbora Tolmin Senad Biščanin. 

Občini  Tolmin se  iskreno in s hvaležnostjo zahvaljujemo za podeljeno plaketo.  

Iskreno čestitamo tudi  prejemnikom ostalih prizanja občine Tolmin.