PODELITEV PRIZNANJ

Admin
V sredo 6.10.2010 sta ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in generalni direktor polcije Janko Goršek podelila priznanja polcije za sodelovanje. Odločitev o podelitvi priznanj je ministrica sprejela ob lanskoletnem proznovanju 20 obletnice akcije SEVER. Bronasti, srebrni in zlati znak policije za sodelovanje se podelijo za uspešno, večletno pomembno oz. dolgoletno izredno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za uspešno, večkratno pomembno oz. večkratno izredno pomembno sodelovanje in pomoč pri posamezni varnostni akciji. Bronasti znak policije za sodelovanje so prejeli: dr. Peter Franetovič, Janez Rom,Stanislav Sakovič, Andrej Torkar,Angel Vidmar Srebrni znak policije za sodelovanje so prejeli: Franc Bevc, Alojz Flisar, Stane Leskovšek, Branko Šekoranja Zlati znak policije za sodelovanje prejmejo: Anton Bregar, dr. Tomo čas,mag. Pavle čelik ,Leopold Jesenek, Jože Kolenc, Silvo Kozlevčar, Drago Kupnik, Borut Likar, Miha Molan, Anton Pozvek, Bojan Skočir Marjan Starc, Rajmund Veber, Alojz Žist Zlati znak policije za sodelovanje je prejelo tudi Združenje Sever. Foto: N. Vidmar

Revija o konjih, oktober 2013

Revija o konjih, oktober 2013