PODELITEV PRIZNANJA

Ob zaključku službovanja v Republiki Sloveniji je Združenje SEVER Vojaškemu atešeju Ruske Federacije v Sloveniji kapitanu bojne ladje I. razreda g. Mikhailu Glagazinu na predlog našega društva podelilo priznanje ZLATI ZNAK SEVER. V času njegovega štiri letnega službovanja v Republiki Sloveniji, se je razvilo zelo dobro sodelovanje med uradom vojaškega atašeja Ruske federacije in Društvom veteranov SEVER Severne Primorske, ter Združenjem SEVER, kar se je odražalo v veliko skupnih aktivnostih. Poslovnilno druženje je bilo dne 17.7.2015 v Dornberku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki nekaterih drugih veteranskih in domoljubnih organizacij, prisoten pa je bil tudi nov vojaški ataše polkovnik Aleksander Krasnov. Teksat: A Vidmar