POHOD OB OBLETNICI USTANOVITVE IX.KORPUSA

Društvo veteranov “SEVER“ Severne Primorske, pododbor Tolmin je v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Tolmin dne 22.12.2018 organiziral 6. pohod iz Krtovšč (gostišče Makuc) v Gorenjo Trebušo, ob 75 obletnici ustanovitve IX. Korpusa NOVJ. Pohoda se je udeležilo, kljub nekoliko kislemu vremenu, nekaj več kot 40 pohodnikov.

Najprej smo se ustavili pri spomeniku padlim borcem NOV in žrtvam fašizma med II. svetovno vojno, na območju Gorenje Trebuše. Ob postroju praporjev sta pripadnik društva SEVER SP in pripadnik ZSĆ Laško pred spomenik položila venec. Učenki OŠ Most na Soči je predstavila domoljubni pesmi, pevci MPZ Justin KOGOJ Dolenja Trebuša pa so zapeli domoljubne pesmi. V besedi se je umrlih in dogodkov v času II. svetovne vojne spomnil predsednik ZB za vrednote NOB Rok URŠIČ, ki pa je bil tudi kritičen do novega sveta KS Gorenja Trebuša, ki se je odločil iz političnih prepričanj, da pri slovesnosti ne bodo sodelovali. Od tu smo se odpravili do spominske plošče ob ustanovitvi IX. Korpusa NOVJ na domačiji pri Skoku. Pričakali so nas člani TD Most na Soči z okrepčilom in domačini s čajem. Po postroju praporjev in slovenski himni je pohodnike in druge prisotne pozdravil predsednik ZB za vrednote NOB Rok URŠIČ. Pozdravni nagovor sta imela tudi župan občine Tolmin Uroš BREŽAN in vodja pohoda Senad BIŠĆANIN. Slavnostnega govornika podpredsednika ZZB za vrednote NOB tov. Marijana KRIŽMANA ni bilo, zato je Rok URŠIČ orisal zgodovinske okvirje ustanovitve in bojev IX. korpusa NOVJ. Pod obeležje smo položili venec. Pri izvedbi programa so nam pomagali pevci PZ Justin KOGOJ iz Dolenje Trebuše in učenci OŠ Dušan MUNIH iz Mosta na Soči. Naj kot organizatorji pohoda in soorganizatorji slovesnosti izrazimo obžalovanje ob odločitvi novoizvoljenega sveta KS Gorenja Trebuša, da na tej ali bodočih slovesnostih za dogodke iz tega obdobja ne bodo sodelovali. Izvedbo dogodka je omogočila občina Tolmin, pomagali pa so EMOK d.o.o., TD Most na Soči, TED Dolenja Trebuša, Odbor IX. korpusa in ZB za vrednote NOB Tolmin. društvom in posameznikom, društvom in podjetjem, ki že več let sodelujejo in pomagajo pri izvedbi pohoda smo podelili pisne zahvale.

Foto: Erika GERBEC, Štefan DOMJAN, Igor VEZOVNIK