POSTAVITEV RAZSTAVE

V četrtek 2.3.2023 smo na Osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem v Brdih postavili razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 1991. Razstava je postavljena v večnamenskem prostoru šole, kjer si jo lahko ogledajo vsi učenci in drugi zainteresirani. V dogovoru z ravnateljem šole bo za devete razrede v okviru predmeta zgodovina,  izvedeno predavanje oziroma vodenje po razstavi.