PRAZNIK OBČINE TOLMIN

 

Dne 26.05. 2017 smo se na povabilo Občine Tolmin udeležili slavnostne seje občinskega sveta ob prazniku občine Tolmin.

 

 

Občina Tolmin praznuje svoj praznik 31. maja, in sicer v spomin na dneve za občino pomembne zgodovinske dogodke ki so se odvijali v mesecu maju; veliki tolminski punt, narodni tabor, dejavnosti TIGR-a, ustanovitev Gregorčičeve brigade, osvoboditev mesta, prva seja demokratično izvoljene skupščine

 

Občina na teh majski slavnostnih sejah podeljuje tudi priznanja in nagrade posameznikom, podjetjem društvom, organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri razvoju občine.

 

Po seji je bila slavnostna otvoritev parka na prostoru za muzejem in kinodvorano.

 

 

 

Drago Skrt