PREDAVANJE IN EKSKURZIJA NA TOLMINSKEM

V letošnjem šolskem letu je LAMPRET Andrej opravil naslednja predavanja v osnovnih šolah:

- dne 3.6. 2022 predavanje za tri 9. razrede OŠ Tolmin o vlogi milice v osamosvojitveni vojni (s članom ZVVS Radovanom Lipuščkom),

- dne 6.6.2022 predavanje za dva 9. razreda na OŠ Most na Soči (s članom ZVVS Radovanom Lipuščkom) in

- dne 13.6.2022 predavanje za 8. in 9. razred na OŠ Podbrdo (s članom ZVVS Iztokom Uršičem).

Dne 10.6.2022 je opravil vodenje in spremstvo treh 9. razredov OŠ Tolmin pri ekskurziji na Cerje in ogledu spomenika in muzeja (s članom ZVVS Radovanom Lipuščkom.

 

Fotografija LAMPRET A.

Tekst KOMAR Dušan po podatki LAMPRET A.