PREDPRAZNIČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

V četrtek 7.12.2023 se je Upravni odbor društva zbral na redni 18. seji, ki je bila hkrati predpraznično obarvana. Odsotnosti članov zaradi bolezni (Covid) in obveznosti so okrnile veselo vzdušje prednovoletne seje.

Na seji je predsednik povzel opravljene naloge tekom zadnjega obdobja in se zahvalil vsem članom za opravljene naloge.  Vsem prisotnim pa je predsednik zaželel veliko zdravja in osebnega zadovoljstva v prihajajočem letu.

 

Bruno Ipavec

Foto Zupan Milan