PREDSTAVITEV ZBORNIKA

Dne 30.11.2018 so se člani društva veteranov SEVER severne Primorske – pododbor Tolmin udeležili predstavitve zbornika »Nastanek in razvoj TO na Tolminskem med leti 1968 do 1955«, katero so pripravili člani OZVVS GP, v mali dvorani Kinogledališča v Tolminu. Urednik Vito BERGINC s sodelavci je predstavil vsebino zbornika, ki zajema nastanek TO na Tolminskem, njeno spreminjanje skozi čas, oborožitev in seznam vodilnih častnikov. Zbornik zajema območje vseh treh občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ter deloma tudi občino Idrija. Vsi prisotni so dobili izvod zbornika s posvetilom urednika.

Fotografije in tekst Milan BREŠAN