PRIJETNO S KORISTNIM

Admin
Včasih naši člani združijo prijetno s koristnim. Tako je storil tudi predsednik podobora Ajdovðščina-Vipava Izidor Krapež, ko je skupaj z ženo Marinko in vnukom Lovrom odšel v Rebrnice in z njuno pomočjo očistil okolico našega spominskega obeležja Rebrnicah nad Podnanosom. Tudi tako "stare mame in stari očetje"- babice in dedki prenašajo vrednote domoljubja in veteranstva na mlajše rodove.