PROSTORI PODODBORA TOLMIN

Po daljšem iskanju prostora, kjer bi lahko imel pododbor Tolmin svoje stvari, arhiv in sestanke, smo se dogovorili z OZB za vrednote NOB Tolmin za souporabo njihovih prostorov v Tolminu. Kupili smo omaro in v njej razstavili naše predmete in uredili manjše število knjig, ki bodo na uporabo članom. Dne 17.11.2014 smo prostor »krstili« s prvim sestankom. Besedilo: D. Komar Foto: D. Skrt in Egon D.