PROTEST UPOKOJENCEV

Admin
Na pobudo Kluba upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Maks Perc in Društva veteranov SEVER Severne Primorske so se v Novi Gorici zbrali upokojenci Organov za notranje zadeve (ONZ) z območja Severne Primorske, ki jim je nedavno sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ ( ZUJF) znižal pokojnine tudi do 350 €. V povprečju so bile pokojnine tej kategoriji upokojencev znižane za 20 do 25 odstotkov. Po nekaterih podatkih je upokojencev ONZ, ki so jim bile pokojnine znižane v Sloveniji okoli 8000. Vsi navzoči so poudarili, da so se upokojili s polno delovno dobo po takrat veljavnem zakonu o notranjih zadevah. Vsi zbrani so odločno protestirali proti takšnemu načinu ravnanja sedanje politike, saj so jim bile pravice do pokojnine, ki jim je bila določena z odločbo, pred več kot dvajsetimi leti znižane s preprostim obvestilom, ki nima nobene pravne veljave. Napovedali so povezovanje z drugimi upokojenci, veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in društvi vse z namenom odprave za vse zbrane krivičnih in neustavnih določil ZUJF, ki posegajo v pridobljene pravice, upokojencev, borcev NOB, vojnih invalidov, izgnancev in ostalih kategorij, ki jih je ta zakon s svojimi določbami prizadel. Med zbranimi so bili nekateri tudi borci udeleženci NOB, invalidi in izgnanci, ki jih je ZUJF še dodatno prizadel. Zbrani so poudarili odločnost uporabiti vsa pravna sredstva, da se jim bodo krivice popravile, zato bodo aktivno delovali v vseh organizacijah civilne družbe pa tudi z opozarjanjem politikov in političnih strank na krivici, ki so se jim zgodile.