PROTESTNI SHOD V PLIBERKU

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora je v soboto, 11. maja 2019 na glavnem trgu v Pliberku/Bleiburg na Koroškem v Avstriji organizirala Manifestacijo za prepoved ustaških in nacističnih shodov na Libuškem polju pri Pliberku.

Udeležence na manifestaciji so nagovorili; Franjo Habulin, Predsednik Zveze antifašistiènih borcev in antifašistov Republike Hrvatske, Claudio Maderloni, Èlan državnega tajništva Vseitalijanskega združenja partizanov Italije – ANPI, Andrej Mohar, v imenu Mednarodne federacije odporniških združenj – FIR, Marjan Križman, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Republike Slovenije in Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov – ZKP. Kulturni program, ki ga je vodila in povezovala Mirjam Zwitter-Šlemic so so oblikovali MoPz Kralj Matjaž iz Libuè, Reinhard Sellner in Maren Rahman z različnimi domoljubnimi pesmimi.

 Manifestacije smo se poleg Zveze koroških partizanov, ZB za vrednote NOB Slovenije in Hrvaške udeležili tudi nekateri člani veteranskih organizacij iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije.

 URL foto in video zapis:

https://youtu.be/PenKx6ffoaM

 Vid Šibelja

Manifestacija v Pliberku na Koroškem - Pliberk/Bleiburg, 11.05.2019