RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

Upravni odbor Društva veteranov Sever Severne Primorske je na 16. redni seji dne 4.11.2019 sprejel sklep o razpisu kandidacijskega postopka za volitve, ki bodo   v mesecu februarju 2020, ko voljenim organom društva poteče mandat.

 Kandidacijski postopek se razpisuje za:

  1. Predsednika Društva veteranov SEVER Severne Primorske,
  2. Sekretarja Društva veteranov SEVER Severne Primorske,
  3. Člane Nadzornega odbora Društva veteranov SEVER Severne Primorske, in
  4. Člane častnega razsodišča Društva veteranov SEVER Severne Primorske.

Podrobnosti kandidacijskega postopka so razvidne iz dokumenta v prilogi.