ROŽNA DOLINA 2011

Admin
Letošnja "slovesnost" v Rožni Dolini je bila 28. junija. Organiziralo jo je OZVVS Veteran Nova Gorica v sodelovanju z MO Nova Gorica in občinami: Brda, Kanal, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica, ter le na vabilu tudi z našim društvom. Že med pripravami na prireditev smo opozarjali odgovorne v OZVVS Veteran Nova Gorica na morebitne zaplete z načinom podeljevanja nekakšnih priznanj na prireditvi in to samo nekaterim posameznikom. Kljub zagotovilu, da se to ne bo zgodilo se je na prireditvi zgodilo vse tisto na kar smo opozorjali in s čemer se nismo strinjali, zato je velika večina naših članov prireditev ob tem nesprejemljivem ravnanju zapustila. Spreminjanje resnice o dogajanjih v osamosvojitveni vojni v Rožni dolini in Vrtojbi je dva naša člana vspodbudilo tudi k javnemu vendar dostojnemu protestu zoper tako početje. Kljub temu objavljamo nekaj fotografij o tem dogodku, ki jih je posnela : M. Krapež