SEJA UO ZDRUŽENJA SEVER

v zadnjem obdobju seje UO Združenja Sever potekajo po različnih regijah. deveta seja dne 19.11.2015 je bil v organizaciji Gorenjskega društva v planinskem muzeju v Mojstrani. Foto: Anton Pozvek