SEJA UPRAVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA SEVER

V petek 15.9.2017 je naše društvo organiziralo 17. sejo Upravnega odbora Združenja SEVER. Sestanek smo pripravili na bivši stražnici na Sabotinu. Na sestanku so se člani UO pogovarjali o preteklih nalogah in načrtovanih nalogah do konca leta 2017 ter o načrtih dela za leto 2018.

Po sami seji je potekala tudi okrogla miza o spremembah zakona o Vojnih veteranih. Spremembe, ki so pripravljena je predstavil generalni sekretar Anton Pozvek. Po seji smo si ogledali tudi nekatere ostaline iz prve svetovne vojne. Zanimivosti nam je predstavil   Bogdan Potokar.

Člani UO smo se nato organizirano udeležili osrednje slovesnosti ob državnem prazniku Priključitve primorske k matični domovini.