SESTANEK PODODBORA TOLMIN

Admin
Dne 01.02.2013 smo v lokalu Korita imeli razširjen sestanek UO pododbora Tolmin. Na sestanek so bili vabljeni tudi člani, ki imajo veteranske obleke. Udeležilo se 10 članov od 14 vabljenih. Na sestanku smo pregledali delo v letu 2012 in opredelili naloge za 2013, določili datum in kraj zbora članov pododbora in še več drugih stvari. Po sestanku pa smo se v lastni režiji malo okrepčali in odžejali. Besedilo in foto: D. Komar