SESTANEK PODODBORA TOLMIN

Upravni odbora pododbora Tolmin v razširjenem sestavu, je imel sestanek dne 17.01.2014 ob 18.00 uri v lokalu »Pri Martini« v Tolminu. Udeležili smo se KOMAR Dušan, BIŠÆANIN Senad, PODGORNIK Rajko, SKRT Drago, PAVŠIč Ludvik, LIPUŠčEK Ladislav, LAMPRET Andrej, LANGUS Danilo, KELHER Zvonimir, DEVETAK Egon, BREŠAN Milan in VOLK Igor in BIZJAK Branko. Potrdili so zapise prejšnjih sestankov, se seznanili z dosedanjim delom, stanjem blagajne in sprejeli program dela pododbora za 2014. Posebej smo opredelili način udeležbe na prireditvah in proslavah našega društva in združenja in nekaterih pomembnih proslavah in prireditvah sorodnih društev. Dogovorili smo se da se izvede zbor članov, pododbora. Po sestanku je sledilo druženje. Tekst in foto: Drago Skrt