SESTANEK PODODBORA TOLMIN

Dne 21. marca 2022 smo člani društva iz pododbora Tolmin v lokalu »Pri Martini« v Tolminu imeli letni zbor. Poleg članov sta se zbora udeležila tudi povabljena gosta predsednik ZB za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin Rok URŠIČ in predstavnik OZVVS Gornje Posočje Radovan LIPUŠČEK.

Pred pričetkom sta oba pohvalila sodelovanje in zaželela, da bi tako nadalje4valo. Tekom zbora smo pregledali opravljeno delo v letu 2021. Zatem smo izbirali predsednik in podpredsednika pododbora. Ker novih kandidatov ni bilo je bil mandat podaljšan kot predsedniku KOMAR Dušanu in podpredsedniku BIŠĆANIN Senadu. V nadaljevanju smo tudi pregledali in potrdili načrt dela za 2022. Članicama GERBEC Eriki min TALJAT BIŠĆANIN Kiri sta bili podeljeni pisni zavali za dolgoletno delo v pododboru.

FOTO: I. GERBEC