SESTANEK VODSTVA PODODBORA TOLMIN

Admin
Dne 28.1.2011 se je sestala razširjena skupina, ki vodi delo pododbora Tolmin v sestavi: SKRT Drago, KOMAR Dušan, PAVŠIč Ludvik, BIŠÆANIN Senad, ŽELE Branko, PODGORNIK Rajko, BEGUŠ Štefan, JEVŠčEK Pavlo, BREŠAN Milan, ter obravnavala naslednje dokumente:poročilo o delu v 2010, poročilo o poslovanju v 2010 ( s prispevki članov)plan dela za 2011,analiza vprašalnika. Po obravnavi so navzoči sprejeli vsa poročila in plan dela za tekoče leto. Ugotovili so, da so delali uspešno, se udeležili tudi več aktivnosti Društva veteranov Sever Severne Primorske in sodelovali z drugimi sorodnimi društvi. Pripravil : D. Skrt