SESTANEK VODSTVA PODODBORA

Admin
V četrtek 16.6.2011 se je sestalo vodstvo pododbora Ajdovščina-Vipava. Sestanka se je udeležil tudi povabljeni predsednik društva Angel Vidmar, ki je prisotne vodstvo pododbora seznanil o poteku aktivnosti v letu 2011 za obeležitev 20. letnice osamosvojitve Slovenije. Predsednik pododbora Izidor Krapež pa je člane seznanil z aktivnostmi pododbora in nalogami ter načrtovanimi aktivnostmi v mesecu juniju in juliju in zadolžitvami. Za gostoljubnosti se zahvaljujemo Mitjanu Polanc. Tekst in fotografije: I. Krapež