SKRB ZA VARNO POT V ŠOLO

Na pobudo Seta za preventivo in varnost v cestnem prometu Tolmin, se je 12 članov našega društva iz pododbora Tolmin od 01. – 11.09.2020 na 12 točkah v občini Tolmin aktivno vključilo v akcijo za zagotovitev varne poti v šolo prvošolcem, kot tudi ostalim učencem.

V času izvajanja dejavnosti smo z prisotnostjo na kritičnih točkah (prehodi za pešce, križišča, avtobusna postajališča, parkirišča pred šolami,..) umirjali promet. Smo pa tudi zbirali podatke za izboljšanje varnosti na določenih točkah. Podatke smo posredovali SPVCP Tolmin.

 Dne 10.09.2020 je nas, predstavnike PP Tolmin in MK Soča župan občine Tolmin Uroš BREŽAN povabil na kosilo v gostilno v Zatolminu.

Tekst: D. Komar

Foto: Igor GERBEC