SKUPŠČINA OZSČ IDRIJA- CERKNO

 V petek, dne 28.februarja, sta se po prejetem vabilu, člana našega društva udeležila skupščine ZSČ Idrija—Cerkno. Prisotne sta pozdravila, se zahvalila za vabilo in odlično sodelovanje ter jim zaželela uspešno delo.

Foto: I. GERBEC