SKUPŠČINA OZVVS KANAL

Dne 24.02.2018 smo se, na povabilo OZVVS Kanal, predstavniki DVSSP udeležili njihove skupščine, ki se je odvijala v njihovem veteranskem domu na Kambreškem. Zahvalili smo se jim za dobro sodelovanje v preteklih letih in izrazili željo, da bi se sodelovanje nadaljevalo, ter zaželeli uspešno delo zbora.

 Foto: Marijan NANUT in Igor GERBEC