SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SEVER

1.marca 2023 je v hotelu Perla v Novi Gorici potekala letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever).Skupščina se je začela z prihodom prapora ZPVD Sever in 12 praporov društev Sever, popestril pa jo je nastop kvarteta saksofonov policijskega orkestra.

Skupščine so se udeležili gostje: Boštjan POKLUKAR, minister za notranje zadeve, Samo TUREL, župan mestne občine Nova Gorica, Erik PAGON, v.d. generalnega sekretarja MNZ, mag. Senad JUSIĆ, v.d. generalnega direktorja policije, Evgen GOVEKAR, direktor Policijske uprave Nova Gorica, predstavnika Uprave RS za vojaško dediščino Gregor KAPLAN in Sonja RAMŠAK, genmaj. Ladislav LIPIČ, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC, predsednica Zveze društev general Maister in predsedujoča KoDVOS, Gorazd HUMAR, predsednik društva TIGR Primorske, Marijan KRIŽMAN, predsednik ZZB za vrednote NOB, Janez PODRŽAJ, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, maj. Bojan ŠOPER, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov in Marko TERBOVŠEK, predsednik IPA RK Nova Gorica.

Na skupščini je 113 delegatov iz 12 društev Sever obravnavalo in potrdilo poročilo o delu in finančno poročilo ZPVD Sever za leto 2022, ter sprejelo program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2023.

Delegate so nagovorili župan MO NG Samo TUREL, notranji minister Boštjan POKLUKAR, v.d. GDP mag. Senad JUSIĆ in Marijan KRIŽMAN v imenu KoDVOS. Vsi so pohvalili opravljeno delo in sodelovanje z zvezo in društvi Sever ter izrazili podporo delovanju in sodelovanju tudi v prihodnje.

https://youtu.be/OtL-eK-Lyvw

https://youtu.be/s6WbV_rDfgQ

 

Tekst: Vir Združenje Sever

Foto in Video: Vid Šibelja

SKUPŠČINA ZPVD SEVER - Nova Gorica, 11. 03. 2023

Boštjan POKLUKAR, nagovor na skupščini ZPVD SEVER - 11.03.2023