SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SEVER

 

Na skupščini Združenja SEVER dne 18.3.2017 v Novem Mestu je 114 delegatov iz 12 Policijskih veteranskih društev Sever obravnavalo in potrdilo poročilo o delu in finančno poročilo ZPVDS za leto 2016 ter poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela  in finančni načrt ZPVDS za 2017. Delegati so tako podprli vse aktivnosti ZPVDS v preteklem letu in izrazili podporo vodstvu zveze za vodenje aktivnosti v letu 2017.

 

 

Zaradi zavrnitve registracije krajšega imena ZPVDS po lanski skupščini, so delegati ponovno obravnavali in potrdili predlog novega statuta ZPVDS.

 

Predmet obravnave in sprejema na letošnji skupščini ZPVDS je bila tudi Listina vrednot ZPVDS. Listina določa temeljna vrednotna merila delovanja zveze, policijskih veteranskih društev, ki jo sestavljajo, ter članov teh društev v aktualnem družbenem okolju in razmerah. Listina opredeljuje osem vrednot, na katerih naj bi temeljilo oblikovanje ciljev ter izvajanje nalog zveze in članov. Te so:

 

1. varstvo temeljnih človekovih pravic in svoboščin;

2. ohranjanje in razvijanje Slovenije kot pravne države;

3. ohranjanje in razvijanje Slovenije kot socialne države;

4. ohranjanje in razvijanje Slovenije kot strpne in vključujoče družbe;

5. ohranjanje javnega dobra, naravnih bogastev in zdravega življenjskega okolja;

6. zagotavljanje ustreznih varnostnih in obrambnih zmogljivosti Slovenije;

7. tovarištvo in solidarnost v okviru zveze, društev in v razmerju do drugih sorodnih veteranskih organizacij;

8. domoljubje in patriotizem.

 

Listina vsebuje tako vrednote, ki so bile aktivnim in rezervnim pripadnikom organov za notranje zadeve (ONZ) Republike Slovenije ter prostovoljcem, ki so sodelovali z njimi, vodilo njihovega delovanja pri zaščiti demokratičnih procesov v času osamosvajanja Slovenije in v vojni za Slovenijo, kot tudi vrednote, ki so bile v času osamosvajanja Slovenije sestavni del pričakovanj aktivnih in rezervnih pripadnikov ONZ, prostovoljcev, ki so sodelovali z njimi, ter velike večine prebivalcev Slovenije, vezanih na uresničitev želje po samostojni, demokratično urejeni državi, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic in pravne države, in s tem vzpostavitve pogojev, da sami odločamo o socialnih, kulturnih, ekonomskih, varnostnih in drugih vitalnih vprašanjih naše družbe. Vrednote, ki jih vsebuje Listina, naj bi bile vodilo letnega načrtovanja dejavnosti zveze in članov ter ocenjevanja njihove uresničitve, kot tudi vrednotno izhodišče odzivanja ZPVDS na vsakokratne izzive razvoja slovenske družbe ter delovanje njenih institucij na nacionalni ali lokalni ravni. Delegati so Listino vrednot ZPVDS sprejeli soglasno.

 

Skupščine so se udeležili številni gostje: generalni direktor policije Marjan Fank, brigadir Roman Urbanč, poveljnik 1.br. Slovenske vojske, Robert Zadek iz Direktorata za obrambne zadeve MO, Marjan Grabnar, podpredsednik ZVVS, dr. Tit Turnšek, predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije, genmaj. dr. Alojz Štainer, predsednik ZSČ, Janez Podržaj, predsednik ZDVIS, Miha Pogačar, tajnik društva TIGR Primorske, Rudolf Pfajfar, Jože Zupanc, podpredsednik ZDCIVS, številni pa so svojo odsotnost pisno opravičili in izrazili podporo in čestitke našemu delovanju in sodelovanju.

 

Za prijeten uvod v delo skupščine je poskrbel pihalni kvartet Policijskega orkestra v sestavi Matevž Sila - pozavna, vodja kvarteta, Matic Bovhan – trobenta, Simon Tomažič - trobenta in Gašper Namestnik - trobenta. Z nastopom so nas počastili tudi člani Mešanega pevskega zbora DU Straža, pod vodstvom zborovodje Mitje Bukovca.

 

Tekst: A. Pozvek

 

Foto: V. Šibelja in S. Domjan