SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SEVER

V soboto, 19. marca 2022 je bila v prostorih Hotela Radin, Zdravilišče Radenci v Radencih redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 111 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu Združenja Sever in finančno poročilo za leto 2021 ter poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela združenja in finančni načrt za 2022. Delegati so tako podprli vse aktivnosti združenja v preteklem letu in izrazili podporo novemu vodstvu Združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2022.

Sledil so; podelitve priznanj, nagovori gostov in volitve.

Skupščine smo se udeležili tudi osem delegatov našega Društva veteranov Sever Severne Primorske; Bruno Ipavec, Igor Vezovnik, Vid Šibelja, Izidor Krapež, Danijel Žnidar, Mihael Oglajner, Janko Mencinger in Marjan Sivka, ki nas je zastopal s praporom društva. Prav tako sta bila naša člana, Igor Vezovnik je bil na skupščini izvoljen za člana nadzornega odbora ZPVD Sever in Angel VIDMAR za podpredsednika Združenja Sever.

Čestitamo!

 Po zaključku je sledilo prijetno druženje z obujanjem spominov iz preteklosti.

 Tekst in foto: Vid Šibelja