SKUPŠČINA ZVEZE SEVER

V soboto, 16. marca 2019 je bila v prostorih Grand Hotela Rogaška v Rogaški Slatini redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 118 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu Združenja Sever in finančno poročilo za leto 2018 ter poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela združenja in finančni načrt za 2019 in 2020. Delegati so tako podprli vse aktivnosti združenja v preteklem letu in izrazili podporo vodstvu Združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2019 in 2020.

Skupščine so se udeležili številni gostje: Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Franci Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve, Jože Senica, namestnik  generalne direktorice policije in predsednik IPA sekcija Slovenija, Niko Kolar, direktor policijske uprave Celje, Boštjan Pantner, komandir policijske postaje Rogaška Slatina, Ladislav Lipič, predsednik zveze veteranov vojne za Slovenijo, dr. Aloj Šteiner, predsednik zveze slovenskih častnikov, dr. Savin Jogan, predsednik društva TIGR Primorske, Stane Mele, član predsedstva in izvršnega odbora zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Marijan Turičnik, predsednik zveze borcev NOB Žalec, Marjan Farič, podpredsednik zveze društev general Maister in Zdenko Renko, podpredsednik zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca.  

Za prijeten uvod v skupščino in delo je poskrbel pihalni kvintet orkestra Slovenske policije.

Skupščine smo se udeležili tudi delegati našega Društva veteranov Sever Severne Primorske; Bruno Ipavec, Milan Zupan, Vid Šibelja, Izidor Krapež, Danijel Žnidar, Stjepan Domjan, Dejan Čoha , Mirko Weisbacher in Jakob Sedej.

Po zaključku je sledilo prijetno druženje z obujanjem spominov iz preteklosti. 

Tekst in foto : Vid Šibelja